نمایش 9 24 36

پایه سنسور حرکتی فایروال

9,000 تومان
 • ۵ سال گارانتی تجهیزات فایروال و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • فروشگاه اینترنتی ایمن دژ نمایندگی فروش و پخش سیستمهای اعلام سرقت فایروال

سنسور حرکتی باسیم فایروال H6

551,000 تومان
 
 • ۵ سال گارانتی تجهیزات فایروال و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • فروشگاه اینترنتی ایمن دژ نمایندگی فروش و پخش سیستمهای اعلام سرقت فایروال

سنسور حرکتی باسیم فایروال وزنی H10

703,000 تومان
 • ۵ سال گارانتی تجهیزات فایروال و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • فروشگاه اینترنتی ایمن دژ نمایندگی فروش و پخش سیستمهای اعلام سرقت فایروال

سنسور حرکتی بی سیم فایروال H7

560,000 تومان
 
 • ۵ سال گارانتی تجهیزات فایروال و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • فروشگاه اینترنتی ایمن دژ نمایندگی فروش و پخش سیستمهای اعلام سرقت فایروال
 

سنسور دود باسیم فایروال

731,500 تومان
 
 • ۵ سال گارانتی تجهیزات فایروال و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • فروشگاه اینترنتی ایمن دژ نمایندگی فروش و پخش سیستمهای اعلام سرقت فایروال

سنسور دود بی سیم فایروال

855,000 تومان
 • ۵ سال گارانتی تجهیزات فایروال و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • فروشگاه اینترنتی ایمن دژ نمایندگی فروش و پخش سیستمهای اعلام سرقت فایروال
 

سنسور ضربه با سیم فایروال

332,500 تومان
 
 • ۵ سال گارانتی تجهیزات فایروال و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • فروشگاه اینترنتی ایمن دژ نمایندگی فروش و پخش سیستمهای اعلام سرقت فایروال
   

سنسور ضربه بی سیم پلاس فایروال

332,500 تومان
 
 • ۵ سال گارانتی تجهیزات فایروال و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • فروشگاه اینترنتی ایمن دژ نمایندگی فروش و پخش سیستمهای اعلام سرقت فایروال

سنسور ضربه بی سیم فایروال

313,000 تومان
 
 • ۵ سال گارانتی تجهیزات فایروال و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • فروشگاه اینترنتی ایمن دژ نمایندگی فروش و پخش سیستمهای اعلام سرقت فایروال

سنسورحرکتی بی سیم فایروال H9

627,000 تومان
 
 • ۵ سال گارانتی تجهیزات فایروال و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • فروشگاه اینترنتی ایمن دژ نمایندگی فروش و پخش سیستمهای اعلام سرقت فایروال

مگنت با سیم فایروال

85,500 تومان
 
 • ۵ سال گارانتی تجهیزات فایروال و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • فروشگاه اینترنتی ایمن دژ نمایندگی فروش و پخش سیستمهای اعلام سرقت فایروال
   

مگنت بی سیم فایروال

228,000 تومان
 
 • ۵ سال گارانتی تجهیزات فایروال و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • فروشگاه اینترنتی ایمن دژ نمایندگی فروش و پخش سیستمهای اعلام سرقت فایروال